พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัดนี้ ได้ถึงกำหนดที่ต้องชำระภาษีประจำปี 2558
   
 
บัดนี้ ได้ถึงกำหนดที่ต้องชำระภาษีประจำปี 2558 ขอให้ท่านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ มารับแบบพิมพ์และแสดงรายการชำระภาษี กับเจ้าหน้าที่งานผลประโยนช์ ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ กองคลัง สอบถามเพิ่มเติม โทร 039-431502 ต่อ 108
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_040357.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558