พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒
   
 
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ และโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_090651.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2556