พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ
   
 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_040518.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558