พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือน เมษายน 2558
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือน เมษายน 2558 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 14.30 น.
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_040556.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558