พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เืรื่องบังคับใช้เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลขยะฝอย (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
   
 
ประกาศ เืรื่องบังคับใช้เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลขยะฝอย (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_040853.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2556