พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนเทศบาลสาย 9 ติดกับถนนเทศบาลสาย 7
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนเทศบาลสาย 9 ติดกับถนนเทศบาลสาย 7
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2555