พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (ร.ร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร)
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (ร.ร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_041457.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2558