พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เป็นสำนักงานชั่วคราว
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เป็นสำนักงานชั่วคราว ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เป็นสำนักงานชั่วคราว
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_041939.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2556