พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่๓
   
 
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่๓ ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่๓
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_042115.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2556