พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและหลังคาคลุมบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและหลังคาคลุมบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าใหม่ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและหลังคาคลุมบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ครั้งที่ 2 ) 1ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและหลังคาคลุมบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_042415.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2557