พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 90 รายการ
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 90 รายการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_042814.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2558