พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
   
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_043107.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2558