พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงือนไขฯ
   
 
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงือนไขฯ ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 และโครงการจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_043351.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2556