พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง บังคับใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองท่าใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง บังคับใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองท่าใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_041153.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2556