พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด บริเวณลำรางสาธาณะหลังวัดกลางทุ่ง
   
 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด บริเวณลำรางสาธาณะหลังวัดกลางทุ่ง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_044112.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2558