พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.55ฯ
   
 
ประกาศรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.55ฯ ประกาศรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.55) ประกาศรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส .(เม.ย.-มิย.55)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_044247.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2555