พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ฯ
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ข้างตลาดเทศบาล 2 จำนวน 1 แห่ง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558