พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ ครั้งที่ ๒
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘ รายการ ครั้งที่ ๒
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_044917.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2556