พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว งวดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว งวดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๑๘๙ รายการ จำนวน ๑ประกาศ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_045129.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555