พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_045234.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2556