พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนดดยใช้เครื่องคอมผิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ (ครั้งที่ ๒)
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนดดยใช้เครื่องคอมผิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ (ครั้งที่ ๒)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_045341.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2556