พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๒๗ รายการ
   
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๒๗ รายการ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2556