พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด บริเวณลำรางสาธารณะหลังวัดกลางทุ่ง
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด บริเวณลำรางสาธารณะหลังวัดกลางทุ่ง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_045532.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558