พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซองและเปิดซองใบเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสัมปทาน
   
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซองและเปิดซองใบเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสัมปทาน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_045631.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2555