พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_045951.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222045951_2_รายละเอียดแนบท้ายใบประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2555