พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯ พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯ พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 สำนักปลัดเทศบาล
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2558