พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว(Top Up) ภาคเรียนที่ 2/2554 จำนวน 93 รายการ
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว(Top Up) ภาคเรียนที่ 2/2554 จำนวน 93 รายการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_061122.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222061122_2.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222061122_3.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222061122_4.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2555