พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 3 รายการ
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 3 รายการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_061235.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2556