พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างตลาดเทศบาล ๒
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างตลาดเทศบาล ๒ 1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างงาน 2ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างตลาดเทศบาล ๒
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_061552.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222061552_2_สอบจ้าง.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม. 2558