พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2
   
 
ประกาศรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558