พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะนักเรียน+โต๊ะอาหาร)
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะนักเรียน+โต๊ะอาหาร)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_062139.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2558