พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างทางเดินเท้าและหลังคลุมบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล๊กเทศบาลเมืองท่าใหม่(ครั้งที่ 3)
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างทางเดินเท้าและหลังคลุมบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล๊ก เทศบาลเมืองท่าใหม่(ครั้งที่ 3)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_062602.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222062602_2.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222062602_3.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2557