พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมผิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมผิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_063052.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2556