พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖
   
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_041435.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2556