พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2557