พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ร.ร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
   
 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ร.ร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_063343.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2558