พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 ไตรมาสที่2
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 ไตรมาสที่2
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_063436.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2558