พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธาราณประโยชน์ แยกจากถนนเทศบาลสาย ๒ ซอย ๘
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธาราณประโยชน์ แยกจากถนนเทศบาลสาย ๒ ซอย ๘
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_063650.jpg
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222063650_2.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2556