พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2555 - 2557
   
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2555 - 2557
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_041508.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2556