พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจ้างเหมาของเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน ๕ ราย
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจ้างเหมาของเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน ๕ ราย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_034715.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2556