พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 4
   
 
ประกาศรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 4
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_041714.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2557