พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน ๒ อัตรา
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน ๒ อัตรา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2556