พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศนัดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๗
   
 
ประกาศนัดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๕๗
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_041853.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2557