พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
   
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_041924.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2556