พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2555 
   
 
  ประกาศเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2555
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_231215_021608.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2555