พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กก ต. จันทบุรี รับเรองผลเลือกตั้ง นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ หัวหน้าทีมรวมพลังพัฒนา หมายเลข 4
   
 
กก ต. จันทบุรี รับเรองผลเลือกตั้ง นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ หัวหน้าทีมรวมพลังพัฒนา หมายเลข 4 นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่อย่างเป็นทางการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_231215_022357.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2555