พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี/พัสดุ
   
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี/พัสดุ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_042030.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2555