พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่
   
 
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_231215_022702.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2555