พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงการลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัีติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
   
 
ประกาศโครงการลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัีติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_042130.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2555