พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผัวจราจรถนนถนนราชกิจ ตั้งแต่แยกถนนสรีนวดิตถ์ถึงแยกถนนสัมปทาน
   
 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240617_035659.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2559